Tato záruka se skutkem, nebo titul se zárukou.

ZÁRUKA DEED je titul, který poskytuje největší ochranu nový majitel (vy). To zaručuje majiteli (vy), že nemovitost, kterou jste právě získali, neobsahuje žádné hypotéky, dluhy nebo jiné, které bývalý majitel odmítl. Se záručním listem vydaným při nákupu společností TITLE COMPANY (notářskou firmou v USA) je nový majitel propuštěn ze všech odpovědností souvisejících s nemovitostmi z titulu nedoplatků. Při uzavření nákupu společností TITLE COMPANY je advokátní kancelář pověřena kontrolou a validací ZÁRUČNÍHO ŘÍZENÍ. Po provedení analýzy bude pro daný majetek vytvořena ZÁRUKA.

Co je to QUIT CLAIM DEED?

QUIT CLAIM DEED, je nezajištěný titul. Pokud prodávající prokáže s novým vlastníkem nárok na náhradu škody, převede veškeré dluhy (pokud existují) a veškeré závazky nemovitosti na nového vlastníka. Dluhy (pokud existují) budou hradeny novým vlastníkem. QUIT CLAIM DEED neobsahuje žádné název doložka a proto nabízí ne záruka k novému majiteli, pokud jde o název nemovitosti. Je možné přenést QUIT CLAIM DEED na ZÁRUČNÍ ZÁCHRANU zadáním advokátní kanceláře. Termíny se mohou lišit od 4 do 12 měsíců před získáním ZÁRUKY.

nous contacter Pro více informací o něm