GARANTIEREDE, eller titelafgift med GARANTI.

EN GARANTIEREDE er en titelakt, der giver den største beskyttelse til den nye ejer (Du). Dette garanterer ejeren (dig), at ejendommen du netop har erhvervet er fri for alle realkreditlån, gæld eller andre, der forlades af den tidligere ejer. Med en GARANTIEREDE, der udstedes under køb af TITLE COMPANY (notariusfirma i USA), frigives den nye ejer fra alle forpligtelser vedrørende ejendommen med hensyn til restancer. Under en afslutning af køb af TITLE COMPANY, er et advokatfirma ansvaret for at kontrollere og validere GARANTIBETALEN. Når analysen er udført, etableres en GARANTI for den pågældende ejendom.

Hvad er en QUIT CLAIM DEED?

QUIT CLAIM DEED, er en usikret titel gerning. Når en sælger etablerer en QUIT CLAIM DEED med den nye ejer, overfører han alle gæld (hvis nogen) og alle forpligtelser i ejendommen til den nye ejer. Gæld (hvis nogen) vil nu blive båret af den nye ejer. QUIT CLAIM DEED indeholder ikke nogen titel klausul og tilbyder derfor nej Garanti til den nye ejer med hensyn til ejendommens titel. Det er muligt at overføre en QUIT CLAIM DEED til GARANTIEREDE ved at påbegynde et advokatfirma. Fristerne kan variere fra 4 til 12 måneder, før der opnås en GARANTIEREDE.

Kontakt os for mere information om dette