თუ თქვენ გადაწყვიტეთ შეიძინოთ ქონება აშშ-ში , დამოწმებული უძრავი ქონების აგენტი, ან REALTOR მოამზადებს რა ეწოდება შეთავაზება შესაძენად . ამ მიზნით გამოყენებული სტანდარტული ფორმა ეწოდება შესყიდვისა და გაყიდვის ხელშეკრულებას. მას შემდეგ, რაც მხარეები მიიღებენ, ხდება ხელშეკრულება მყიდველსა და გამყიდველს შორის.

შეთავაზება შეძენა

იგი შეიცავს თქვენი შეთავაზების თარიღს, აღწერას საკუთრებაზე, რომლის შეთავაზებასაც აკეთებთ, თქვენი დეპოზიტის ოდენობა, თქვენს მიერ შემოთავაზებული თანხა (რეალტორიდან მოწოდებული მონაცემების საფუძველზე), თანხის გადახდა, როგორც დაფარვის სახით და დაფინანსების დეტალები, ასევე თქვენი სახელი და მისამართი და სახელი და მისამართი მესაკუთრის მიერ შეძენილი ქონების შეძენა, საგანი პუნქტები, დახურვის თარიღები და ნებისმიერი სპეციალური მოთხოვნები, რომელთაც სურთ მოახდინონ გამყიდველები.

შეთავაზების პრეზენტაცია

მას შემდეგ, რაც თქვენი წინადადება მომზადდა და ხელი მოაწერა მას, ის წარმოდგენილი იქნება გამყიდველისთვის.

უძრავი ქონების სააგენტოებს უფლება აქვთ წარმოადგინონ გამყიდველების მიერ შეთავაზებული წინადადებების შეთავაზება, თუ გამყიდველმა არ მისცა საბროკერო წერილობითი მითითებები.

რეალტორთა მოვაჭრეებს უნდა შეატყობინოს ბროკერებს და მყიდველებს უძრავი ქონების აგენტები წინასწარ თუ ერთზე მეტი წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს, თუ ისინი არ მიიღო წერილობითი მითითებები გამყიდველი პირიქით. თუ ერთზე მეტი შეთავაზებაა წარმოდგენილი, შეთავაზებები წარმოდგენილია გამყიდველისთვის იმ მიზნით, რომლითაც ისინი დაწერილია.

გადაწყვეტილების დრო

მას შემდეგ, რაც ყველა შეთავაზება წარმოდგენილია, გამყიდველის უძრავი ქონების აგენტი და გამყიდველი კერძო კონსულტაციებს და გადაწყვეტს, თუ როგორ გაუმკლავდებიან შეთავაზება.

გამყიდველებს უფლება აქვთ შეიძინონ შეთავაზებანი, როგორც მათ სურთ. გამყიდველები არ არიან ვალდებულნი, მიიღონ შეთავაზება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის ითხოვს ფასს. გამყიდველები არ არიან ვალდებულნი შეთავაზონ შეთავაზების შეთავაზება ან შეთავაზებაზე სხვაგვარად რეაგირება, თუმცა ყველაზე მეტად ამის გაკეთება.

მრავალჯერადი შეთავაზების წარდგენისას, გამყიდველს შეუძლია მიიღოს ან უარყოს მათი შეთავაზების ნებისმიერი შეთავაზება და არ არის საჭირო უმაღლესი ან პირველი შეთავაზების დამუშავება, თუ მათ არ სურთ ამის გაკეთება.

უძრავი ქონების გაყიდვების აგენტები და ბროკერები ვალდებულნი არიან აცნობონ უძრავი ქონების ბროკერებს და ბროკერებს გამყიდველი გადაწყვეტილების წერილობით, თუ ამის გაკეთება მოითხოვა. საბროკერო და გამყიდველი უძრავი ქონების აგენტები არ მოეთხოვება ინფორმაციის შემოთავაზება სხვა მყიდველებს და არც გამყიდველი მიზეზის გამო მკურნალობა კონკრეტული შეთავაზება.

როგორც კლიენტების აგენტები, ბროკერები და გამყიდველები და მყიდველის გაყიდვების აგენტები არ უნდა გამოაცხადონ კონფიდენციალური ინფორმაცია მათი მომხმარებლის შესახებ.

მყიდველები, რომლებიც მონაწილეობდნენ მრავალრიცხოვან სატენდერო წინადადებაში, უნდა განიხილონ თავიანთი საუკეთესო შეთავაზება, პირველად, ხელი შეუწყონ გამყიდველს, რომ მოახდინონ სატენდერო წინადადების მკურნალობა სხვა მყიდველის წინადადების ნაცვლად.

დამახსოვრება - თქვენ : მაშინაც კი, თუ უძრავი ქონების ბროკერმა შეადგინა მყიდველის შეთავაზება, ის არ არის ამ კონტრაქტის მონაწილე. უძრავი ქონების ბროკერები და აგენტები ვერ აიძულებენ თავიანთ კლიენტებს შეასრულონ ხელშეკრულების პირობები (ან შეთავაზების დამუშავება).

თუ მყიდველმა ან გამყიდველმა არ შეასრულა ვალდებულებების შესრულება კონტრაქტში, დაზარალებულს შეიძლება ჰქონდეს იურიდიული საშუალება და მიმართოს ადვოკატის რჩევას.