GARANTIENS GODT, eller Tittelverk med GARANTI.

En garanti er en tittelgave som gir størst beskyttelse til den nye eieren (Du). Dette garanterer eieren (deg) at eiendommen du nettopp ervervet er fri for alle boliglån, gjeld eller andre som er igjen av den tidligere eieren. Med en GARANTIEKOD utstedt under kjøp av TITLE COMPANY (notarius firma i USA), er den nye eieren frigjort fra alle ansvar knyttet til eiendommen når det gjelder restskatt. Under en avtale av TITLE COMPANY, er advokatfirmaet ansvarlig for å kontrollere og validere GARANTIET. Når analysen er gjort, etableres en GARANTI for den aktuelle eiendommen.

Hva er en QUIT CLAIM DEED?

Avslutte klageloven, er en usikret tittelgave. Når en selger etablerer en QUIT CLAIM DEED med den nye eieren, overfører han alle gjeld (hvis noen) og alle forpliktelser til eiendommen til den nye eieren. Gjeld (hvis noen) vil nå bli båret av den nye eieren. QUIT CLAIM DEED inneholder ingentittelklausulog tilbyr derfor nrgarantitil den nye eieren med tittelen på eiendommen. Det er mulig å overføre en QUIT CLAIM DEED til GARANTIEKOD ved å sette i gang et advokatfirma. Frister kan variere fra 4 til 12 måneder før du mottar en GARANTI.

nous contacter for mer informasjon om dette