GWARANCJA lub tytuł umowy z GWARANCJĄ.

GWARANCJA jest aktem własności, który zapewnia największą ochronę do nowego właściciela (ty). Gwarantuje to właścicielowi (użytkownikowi), że nabyta nieruchomość jest wolna od wszelkich hipotek, długów lub innych pozostawionych przez poprzedniego właściciela. Z GWARANCJĄ wystawioną podczas zakupu przez TITLE COMPANY (firma notarialna w USA) nowy właściciel zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań związanych z nieruchomością pod względem zaległości. W momencie zamknięcia zakupu przez TITLE COMPANY, firma prawnicza jest odpowiedzialna za kontrolowanie i zatwierdzanie GWARANCJI. Po zakończeniu analizy zostanie ustalona GWARANCJA dla danej nieruchomości.

Co to jest REKLAMACJA?

QUIT CLAIM DEED, to niezabezpieczony tytuł własności. Kiedy sprzedawca ustala ZARÓWNIENIE W SPRAWIE ROSZCZENIA QUIT z nowym właścicielem, przenosi wszystkie wierzytelności (jeśli występują) i wszystkie zobowiązania majątkowe do nowego właściciela. Długi (jeśli istnieją) będą teraz ponoszone przez nowego właściciela. QUIT CLAIM DEED nie zawiera żadnych klauzula tytułowa i dlatego oferuje nie gwarancja do nowego właściciela co do tytułu własności. Możliwe jest przeniesienie ROSZCZENIA ZWROTNEGO QUIT na GWARANCJĘ, poprzez uruchomienie firmy prawniczej. Terminy mogą się różnić od 4 do 12 miesięcy przed uzyskaniem GWARANCJI.

Kontakt z nami aby uzyskać więcej informacji na ten temat