GARANCIJSKO DREVO, ali lastninsko listino z GARANCIJO.

GARANCIJSKI DEED je naslov, ki zagotavlja največjo zaščito novemu lastniku (vi). To jamči lastniku (vi), da je nepremičnina, ki ste jo pravkar pridobili, brezplačna od vseh hipotek, dolgov ali drugega, ki jih je prejšnji lastnik. Z GARANCIJSKIM DEEDOM, ki ga je med nakupom izdal NATISNI PODJETJE (notarska družba v ZDA), je novi lastnik izpuščen iz vseh obveznosti, povezanih s premoženjem. Med zapiranjem nakupa družbe TITLE COMPANY je odvetniška družba odgovorna za nadzor in potrjevanje garancije. Ko se analiza opravi, bo za zadevno premoženje vzpostavljena GARANCIJA.

Kaj je QUIT CLAIM DEED?

QUIT CLAIM DEED, je nezavarovan naslov. Ko prodajalec z novim lastnikom ustvari POGODBENO POGODBO, prenese vse dolgove (če obstaja) in vse obveznosti premoženja novemu lastniku. Dolgove (če obstajajo) bo zdaj nosil novi lastnik. QUIT CLAIM DEED ne vsebuje nobenih naslovna klavzula in zato ne ponuja Garancija novemu lastniku glede naslova nepremičnine. Prenos QUIT CLAIM DEED v garancijsko pogodbo je možen s pooblastilom odvetniške pisarne. Roki se lahko razlikujejo od 4 do 12 mesecev pred pridobitvijo GARANCIJE.

nous contacter za več informacij o tem