Skapa en LLC i USA

denAktiebolag(LLC) är namnet på ett företag i USA. Dess likvärdiga och juridiska form liknar i hög grad denAktiebolag(SARL) i Frankrike.

Egenskaper hos LLC

LLC kan ledas av en medlem eller flera medlemmar. Därför kan du associera så många fysiska och juridiska personer som du önskar. När det gäller ett multidirektorat måste dock alla beslut fattas gemensamt.

LLC engagerar inte medlemmarnas personliga ansvar. Det skyddar personliga rikedomar i varje enskilt fall.

Förutsättningar för skapandet av LLC

Varje stat i USA har sin egen bolagsrätt och beskattning. Idealet är att komma närmare en lokal specialist inom bolagsrätt och en juridisk expert. De kommer att kunna informera dig om de rättsliga ramarna förSkapandet av en LLC.

Steg för att skapa en LLC

Till att börja med måste du välja ett namn för LLC, är den idealiska att välja 2 eller 3 namn i optik där antingen namn är redan bokad. Namnen får inte innehålla orden "Bank" eller "Försäkring".

När du har validerat namnet på din LLC, är det dags att skriva in sig i det önskade läget i USA i syfte att erhålla "artiklarna i organisationen" och stadgar, allmänt kallade "Driftavtalet". På Artiklar av organisation måste man se namnen på de olika partnerna och strukturen.

Operationsavtalet är inte obligatoriskt, de flesta stater behöver inte det. Men det är fortfarande mer försiktigt att skriva om du är flera partners i strukturen. I själva verket, i avsaknad av driftavtalet tvister som kan uppstå kommer att lösas i enlighet med nationell lag, vilket inte alltid är fördelaktigt för bolaget.

Rapportera inkomst av en LLC

denavkastning av en LLC är väldigt enkelt. När det gäller en enda medlem måste 1040- och 1865-blanketterna slutföras (LLC-avkastning) och återgå till IRS .Om du har kopplat in en LLC, i detta fall, förklarar varje medlem sina intäkter andel i en vanlig form, "Partnerskap Informations Return" och K1 formen.

Kontakta oss om LLC-priser